شهرداربابل گفت: در مدیریت شهری، مسئولان وظایف و چارچوبی دارند که بایدبر اساس آن انجام وظیفه کنند درحالی که دراین راستا برخی تنگناهایی وجود دارد
به گزارش حرف، کبود فیروزجایی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت افزود: کار اجرایی اگر چه کار مشکلی است اما کار خبررسانی بر اساس صداقت_و_ قداست دشوارتر است. که باید خبرنگاران در سرلوحه کار خود قرار دهند.
شهردار بابل خطاب به خبرنگاران بی تعهد ابراز داشت : از اخلاق حرفه ای رسانه آن است که قبل از قضاوت در خبر خبرنگار باید تخصص و مستندات داشته باشد چرا که قضاوت در حوزه تخصصی بسیار دشوار است.
کبود فیروزجایی اظهار داشت:کسی می تواندمدعی اخبار درست باشد که در هدف نیل به خواسته های شهرستان حرکت کند نه اینکه شخصی، جناحی و حزبی فکر کند. اگر چنین باشد مطمئناً نتیجه کار، درماندگی و پس ماندگی شهرستان می باشد.
وی اضافه نمود: همه مسئولان نیازمند انتقاد سازنده خبرنگاران هستند اما در کار اجرایی اشتباهات وجود دارد و اگر آمار کارهای اجرایی بیشتر باشد، مطمئناً اشتباهات هم افزایش می یابد ولی مطمئنا نقد منصفانه در رفع این اشتباهات بسیار سازنده است.
شهردار بابل یاداور شد: خبرنگار باید در کنار انتقادش،تخصص داشته باشد و کارشناسانه و با استراتژی حرف بزند نه اینکه خودش سوال کندو خودش هم قضاوت کند و خودش هم نتیجه گیری کند در این شرایط اثرات کارش ماندگار نخواهد بود.
شهردار بابل بیان داشت اگر به دنبال به ثمر نشستن سندچشم انداز شهرستان هستیم، باید هم نظر و همدل باشیم.
وی در خصوص نهادینه کردن فرهنگ در سطح جامعه بیان داشت: فرهنگ ساختنی است و نیازمند هزینه، تخصص و مسئول است. فرهنگ را باید از خودمان آغاز کنیم و خودمان تن به فرهنگ و قانونی دهیم اگر چه برای ما ضرر دارد ولی برای جامعه منفعت دارد و حتی گاهی اوقات برخی افراد برای نهادینه شدن یک فرهنگ باید حذف شوند.کار فرهنگی اعم از شهروندی، میراثی، گردشگری و ….. را باید در دل تک تک شهروندان جا بیندازیم.
شهردار بابل عنوان کرد:متاسفانه گاهی اوقات راوی خوبی در زمینه فرهنگ سازی هستیم،واز فرهنگ به زیبایی صحبت می‌کنیم اما زمان عمل کار ضدفرهنگی می‌کنیم .
کبود فیروزجایی گفت: ما و شما رسالت مشترک داریم، اگر به درستی در راستای رسالت مان حرکت کنیم، یقینا یک فرهنگ خوب برای آیندگان به جا می گذاریم.اما گاهی برخی مسائل را که می شود به راحتی حل کرد را حل نمی کنیم و تو سر هم می زنیم، مطمئنا به عقب می رویم.
شهردار ادامه داد: ما در مشکلات و مواردی گیر کردیم. ما به جای شخصیت دادن به یک اداره، وقرار گرفتن اداره محوری و ضوابط محوری در راس امور متاسفانه شخص محوری و منفعت محوری در راس امور فرار می گیرد و در حول محور یک شخص پیش می رود.وی خطاب به خبرنگاران، بیان داشت: اثر یک خبر نباید یک روزه باشد، سعی کنید اثر کارتان سال‌های سال بماند. تلاش نماییم خبر شما ماندگار شود و در آن صورت به مثابه کار مسئولی است که کارش ماندگار ومیراثی شود.