4

هادی خنجری فرماندار، از واحد تولیدی اعلا خزر تولیدکننده تابلوهای برق صنعتی و آتش نشانی در شهرک صنعتی بهشهر بازدید کرد. ‎

به گزارش حرف آنلاین، فرماندار بهشهر هدف از بازدید از واحدهای تولیدی را بررسی مسائل و موانع بخش تولید دانست و اظهار داشت: همه مدیران اجرایی برای تقویت بخش تولید و صنعت باید تمام توان خود را بکار گیرند.خنجری بیان داشت: در این بازدیدها، راهکارهای توسعه صنعت شهرستان و عامل توقف فعالیتهای واحدهای تولیدی و همآهنگی برای حل مشکل و پیگیری رفع موانع، در دستور کار قرار می گیرد.

فرماندار شهرستان بهشهر در این بازدید، از نزدیک از تولیدات شرکت اعلا خزر و سطح خدمات فنی مهمی که با تولید انواع تابلوهای برق صنعتی، نیاز سایر شرکت های بزرگ، شهرداری ها، واحدهای مسکونی و سایر بخش های مهم را تأمین می کند، آشنا شد و جهت حمایت از تولید داخلی، بر استفاده همه دستگاهها، شرکت ها و شهرداریها از تولیدات این شرکت تأکید نمود.