توجه به وضعیت بصری و زیبایی شناختی شهر آمل و تغییر نگاه ها در حوزه توسعه شهری مهم ترین بحث جلسه روز شنبه سی فروردین شورای اسلامی این شهر با حضور شهردار بود.

در جلسات بررسی بودجه شهرداری آمل که بسیار دیرتر از شهرهای بزرگ استان مازندران صورت می گیرد؛ بحث اعضای شورای اسلامی شهر؛ به اختصاص بودجه به برخی پروژه ها در سال سخت مالی با توجه به شرایط کرونا موجب بررسی ظرفیت ها و نگاه های جدید و رفع ایرادات گذشته در حوزه توسعه شهر آمل شده است.

در ابتدای جلسه رئیس شورای اسلامی شهر آمل با تاکید بر اصلاح بودجه شهرداری آمل و کاهش رقم پیشنهادی این شهرداری تصریح کرد: بودجه شهرداری آمل در سال جاری در دو مرحله تایید و تصویب می شود تا با توجه به شرایط سخت مالی بتوانیم با اطمینان بیشتری حرکت کنیم.

خسرو ابراهیم زاده با بیان اینکه پیشنهاد رقم بودجه امسال شهرداری آمل ۱۹۰ تا ۲۱۰ میلیون تومان است، گفت: بیشتر این اعتبار صرف هزینه های جاری خواهد و درباره اولویت های پروژه ها برای رقم باقی مانده نیز؛ شهرداری اولویت ها را مشخص کند. برای مابقی پروژه ها نیز از محل اعتبارات بازآفرینی کشور و تسهیلات پیش بینی شده از سوی شهردار، می توان پروژه های خاصی را به انجام رساند.

همه توسعه شهر؛ بازگشایی نیست!

فرزین محمودی پاتی عضو شورای اسلامی شهر آمل و رئیس سابق شورای عالی استان مازندران نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه اتمام بلوار ولایت جنوبی با ۱۸۰ میلیارد تومان و تعریض خیابان امام رضا با ۱۲۰ میلیارد تومان میسر می شود که در توان شهرداری نیست، گفت: با اعتبارات ده یا ۲۰ میلیارد تومانی شهرداری در حوزه عمرانی این پروژه ها تا ۱۲ سال آینده نیز میسر نمی شود.  این شورا در اوایل حضوردر جمع اهالی رسانه اولویت های توسعه شهر را مشخص کرده بود اما به نظر می رسد در این شرایط مالی امکان تحقق این چشم انداز وجود ندارد. در ولایت جنوبی ۱۰۲۰ متر مسیر تعریض نشده باقی مانده است که ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد در حالی که رقم در توان شهرداری برای امسال ۱۰ میلیارد تومان است!

وی افزود: در کرونایی در کشور و به تبع آن شهر آمل؛ چه اصراری داریم به سراغ پروژه های بازگشایی برویم که حتی ۱۰۰ متر آن را نیز نمی توانیم به انجام برسانیم در حالی که آمل در حوزه های بصری و زیبایی شناختی مشکلات زیادی دارد؛ تیرهای برق در بلوارها و خیابان ها آنقدر فرسوده و زنگ زده است که شهروندان را آزار می دهد، همه توسعه یک شهر، بازگشایی خیابان و معبر نیست و حوزه زیبایی شناختی و مبلمان شهری نیز توسعه شهری تعریف می شود و آمل از این منظر بسیار عقب افتاده است.

محمودی پاتی ادامه داد: در خیابان امام رضا از کوچه یگانه تا رحیمی ۴۸۵۰ مترمربع در بخش اصلی واحد کسبی وجود دارد که شهرداری باید خریداری کند. با برآورد قیمت سه ماه پیش مترمربعی ۳۵ میلیون تومان، باید ۱۷۰ میلیارد تومان برای تعریض هزینه کنیم. امروز شهرداری صاحب این ارقام و پول ها نیست که بتواند با بازگشایی رضایت شهروندان را جلب کند اما با همین اعتبارات اندک می توانیم تغییر اساسی در چهره شهر آمل ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه از عمر مدیریتی این شورا کمتر از یک سال باقی مانده است و از شهردار جدید نیز باید توقع معقول داشته باشیم، گفت: امروز در حوزه تملکی می توانیم از اعتبارات ملی استفاده کنیم، مثلا از منابع دولتی و اعتبارات بازآفرینی می توانیم برای خیابان امام رضا(ع) کارهای خوبی انجام دهیم و می توانیم اعتبارات موجود در شهرداری را برای تغییر در چهره شهر و نیز توسعه گردشگری استفاده کنیم.

تاکید دو عضو شورا بر پروژه ولایت جنوبی

جهانگیز آذری و فرشید لیتکوهی دو عضو شورای شهر که موافق اختصاص اعتبارات بیشتر به پروژه های بازگشایی ولایت جنوبی بودند، بازگشایی ها را موجب افزایش درآمد شهرداری از محل هزینه تفکیک و صدور پروانه دانستند و نیز افزایش مشارکت در ساخت و ساز در این بلوارها را از زمینه های توسعه شهر بیان کردند. به اعتقاد این دو عضو بسیاری از خانواده ها سال هاست که در انتظار تعریض خیابان ها هستند اما معاون شهردار آمل ایجاد سیاست های تشویقی برای افزایش ساخت و ساز در بافت های مسکونی را از مشوق های این شهرداری برای کمک به این بخش از شهر عنوان کرد.

خیابان امام رضا نیاز به توجه بیشتر دارد

محمدی عضو شورای اسلامی شهر آمل نیز هزینه کرد شهرداری در بلوار نیمه کاره امام سجاد را موجب رضایت بیشتر مردم منطقه دانست و گفت: امروز بی توجهی به خیابان امام رضا موجب فقیرنشین شدن این منطقه شده است که باید نگاه ویژه این شرایط تغییر کند.

وی با بیان اینکه با اختصاص اعتبار بیشتر به بلوار امام سجاد(ع) امسال می توانیم شاهد افتتاح این پروژه باشیم، گفت: در زمینه زیباسازی و توجه به فضای زیبایی شناختی شهر نیز امسال می توانیم اعتبارات ویژه ای در نظر بگیریم.

اما نائب رئیس شورای اسلامی شهر آمل نکات جالبی را در این جلسه بیان کرد؛ وی با گلایه از اینکه برخی رسانه ها را عامل انتشار اخبار منفی از شورا می دانند،گفت: در روزهایی که رسانه ها در جلسه نیستند بسیاری از خبرهای شورا به بیرون برده می شود این نشان می دهد اعضای شورا با هم صداقت ندارند و اگر همدلی و صداقت در میان اعضای شورا ایجاد شود می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

شفیع زاده با بیان اینکه نباید همه هزینه های اداره شهر را از شهروندان آملی توقع داشته باشیم، تصریح کرد: باید از اعتبارات کشوری و تسهیلات نیز برای توسعه شهر استفاده کنیم.

کسب رضایت تعداد بیشتری از شهروندان اولویت شهرداری

شهردار آمل نیز در سخنانی با اشاره به اینکه نگاه شهرداری در پروژه ها ایجاد رضایت بیشتر در مردم است، گفت: شهرداری به سراغ پروژه هایی می رود که رضایت تعداد بیشتری از شهروندان را کسب کند.

سید حمید هاشمی با تاکید بر اینکه اجازه نمی دهیم هزینه های اداره شهر بر دوش شهروندان آملی باشد، گفت: دریافت ارزش افزوده از دولت به عدد ۴۰میلیارد تومان و تسهیلاتی که رایزنی های آن انجام شده است بخشی از چشم اندازهای شهرداری برای تامین درآمد خواهد بود.

وی با بیان اینکه می دانیم که مشکل خیابان امام رضا با رقم های ده یا ۲۰ میلیارد تومان حل نمی شود، گفت: باید دید بلوار امام سجاد به موازات این خیابان چه میزان در کاهش ترافیک این منطقه موثر خواهد بود.

هاشمی با تاکید بر ممیزی شهرداری آمل تصریح کرد: بسیاری از واحدهای تجاری در سطح شهر وجود دارند که حق و حقوق شهرداری را نپرداخته اند و شهرداری موظف است حقوق ضایع شده شهروندان را بازگرداند.

وی یادآور شد: ما نیز بر همدلی تاکید داریم و معتقدیم توسعه شهر با خردجمعی میسر می شود.با شرایط فعلی اگر قالیباف هم آمل بیاید کاری از پیش نمی برد بنابراین باید به سمت همدلی برای توسعه شهر پیش برویم.