240_images_thb

رئیس اداره بهزیستی شهرستان رامسر بر ضرورت توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی تاکید کرد.

به گزارش حرف آنلاین، ولی شمسی رئیس در خطبه های پیش از نماز جمعه به تشریح و ارائه عملکرد سازمان بهزیستی پرداخت و اظهار داشت: سازمان بهزیستی از مهم‌ترین نهادهایی حمایتی دولت است که به افراد معلول و نیازمند جامعه کمک می کند.

وی افزود: این سازمان از ادغام سازمان های خیریه ای و حمایتی در ۲۵ تیرماه سال ۱۳۵۹ با همت شهید معظم دکتر فیاض بخش تاسیس و آغاز بکار نمود تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایت های مادی و معنوی با حفظ ارزش ها و کرامت والای  انسانی و حفظ کیان خانواده و تکیه بر مشارکت های مردمی و همکاری نزدیک سازمان های زیربط در جهت گسترش خدمات توانبخشی ،حمایتی؛ بازپروری و پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و کمک به تامین حداقل نیاز های اساسی گروه های کم درآمد جامعه در حوزه های توانبخشی؛ اجتماعی؛ توسعه پیشگیری و مشارکت های مردمی اقدام نماید.

شمسی تصریح کرد: در واقع از اهداف مهم سازمان رفع محرومیت هایی است که موجب آسیب های اجتماعی می شوند و جا دارد از کلیه مسئولین؛ سازمان های مردم نهاد؛ موسسات غیر دولتی ؛ تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی و خیرین بزرگواری که در جهت رفع نیازهای معلولان و محرومان جامعه بی تفاوت نیستند و همواره یار و همراه سازمان بهزیستی هستند صمیمانه از زحمات شان قدردانی و تشکر نمایم.

وی گفت: با توجه به اینکه اداره بهزیستی شهرستان رامسر تاکنون به تعداد ۱۰۸۶۳ نفر خدمات مستمر و غیر مستمر ارائه نموده است که بخش اعظم این قشر در فرآیند توانمند سازی و اقدامات مددکاری به زندگی مستقل خود در جامعه ادامه میدهند و بخشی دیگر همچنان به خدمات مستمر سازمان نیازمند هستند.

رئیس اداره بهزیستی رامسر افزود: لذا بر خود لازم میدانم بار دیگر از تلاش های همکاران خدوم و زحمتکش خود در بهزیستی رامسر و همچنین از خیرین گرانقدر شهرستان که در اجرای اهداف سازمان با کمک های نقدی و غیر نقدی خود همواره از مشارکت آگاهانه و داوطلبانه؛ احساس تعهد و مسئولیت اجتماعی آنان در بهبود برنامه های توانمند سازی جامعه هدف خود توانستیم سربلند باشیم. باز هم توجه ویژه‌ای در امر ارتقاء سطح سلامت اجتماعی و بهتر زیستن جامعه هدف در راستای توانمند سازی و بازتوانی گروه های مخاطب با تاکید بر رویکرد های اجتماع محور و جامعه مدار داشته باشند.