5

مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران بر ضرورت تقویت نقش خانه های هلال در محلات شهری و به ویژه در مراکز دهستانها تاکیدکرد.

به گزارش حرف، دکتر مجتبی اکبری در نشست مدیران جمعیت هلال احمراستان با اشاره به برنامه راهبردی این جمعیت برای راه اندازی ۱۳۱ خانه هلال و مدیریت بحران روستایی تا پایان سال جاری گفت: بخش عمده ای از این طرح عملیاتی شده و در مناطق باقیمانده نیز تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی با تاکید براینکه در مرحله دوم ، راه اندازی خانه های هلال در محلات شهری را در برنامه داریم که هم اکنون در برخی از شهرستانهای استان اجرایی شده است گفت: خانه هلال در حقیقت یک شعبه کوچک از هلال احمراست که نقش بسیار محوری در مدیریت بحران خواهد داشت.

دکتراکبری جذب و آموزش نجاتگر،اجرای طرح خادم،اجرای شبکه داوطلبی، راه اندازی طرح توسن و همچنین اجرای طرح خانه های هلال و مدیریت بحران روستایی را از جمله برنامه های مهم هلال احمراستان عنوان کرد که در سال جاری با جدیت کامل در دستورکار قرار گرفت و نتایج حاصل شده بسیار مطلوب بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، جذب و آموزش را از مولفه های هدف گذاری شده در پروتکل خانه های هلال  عنوان کرد و افزود: خانه های هلال مناسب ترین روش برای توانمندسازی ساکنان مناطق روستایی است و این مهم باید بصورت جدی پیگیری شود.

دکتراکبری گفت: عملکرد مدیران شعب در موضوع خانه های هلال یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی ما می باشد و همه معاونت ها باید در راستای تحقق اهداف  مزبور مشارکت موثر داشته باشند.