3

فعالیت صیدوصیادی حدود۴۰۰۰ صیادمازندرانی به مدت ۶ماه تعطیل و تورهای صیادی ۵۴شرکت تعاونی پره استان  جمع شد. ولی اله محمدزاده سرپرست شیلات مازندران باحضوردریکی از شرکتهای تعاونی صیادی پره دربابلسرگفت:درفصل  صید۹۷-۹۶ باتلاش وزحمات صیادان استان حدود۲۷۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی باارزش اقتصادی حدود۷۰ (هفتاد) میلیاردتومانی صیدوروانه بازارمصرف شد،که نسبت به فصل قبل ازنظرریالی حدود ۳۵درصد افزایش داشته است ،ضمن اینکه سرانه صید هرشرکت حدود۵۱ تن ماهی بوده که نسبت به فصل قبل رشد حدود۱۶ درصدی رانشان می داد به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران ، وی درادامه به گونه های صیدشده ماهی هم اشاره وافزود:۶۵ درصد از ماهیان صیدشده از گونه ماهی سفید،بیش از ۳۰ درصد (۸۲۰ تن) ماهی کفال وبقیه سایرگونه ها بوده است،مهندس محمدزاده درپایان باتشکر ازهمکاری خوب صیادان دررعایت قوانین ومقررات صیدوصیادی درفصل ۹۷-۹۶ و مشارکت آنان درتامین ماهیان مولد برای بازسازی ذخایر آبزیان دریا اظهارامیدواری کرد درفصل آتی شاهدرونق صیدوصیادی دراستان باشیم.