thum-4acd3124f441fa318e0-DSC_0041_34219

شورای گسترش آموزش عالی با تاسیس« مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر» در دانشگاه مازندران موافقت کرد.

به گزارش حرف آنلاین، دکتر محمدحسین فاطمی معاون پژوهش و فنّاوری دانشگاه مازندران با اعلام این خبر گفت: این مرکز با دو گروه پژوهشی« علوم و مهندسی حوضه خزر» و «مطالعات حقوقی، فرهنگی و اقتصادی خزر» به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد

دکتر فاطمی افزود: هدف از تاسیس این مرکز، توجه به اولویت‌ها و نیازهای منطقه‌ای و همکاری با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور خصوصا کشورهای حاشیه دریای خزر در جهت توسعه پژوهش‌های کاربردی در این حوضه آبریز بوده و در زمینه ماموریت‌گرایی، هدفمندنمودن پژوهش‌ها و بین‌المللی‌نمودن فعالیت‌ها و ارتباطات دانشگاه نقش مهمی خواهد داشت.

معاون پژوهش و فنّاوری دانشگاه در پایان از کلیه اعضای هیات علمی که در تهیه و تدوین طرح توجیهی این مرکز با حوزه معاونت پژوهش و فنّاوری همکاری داشتند تقدیر و تشکر کرد.