حرف آنلاین: کمتر از دو ماه دیگر سال آبی یا همان سال زراعی به پایان می رسد، سالی که از ابتدای مهر یک سال آغاز و تا پایان شهریور سال آینده ادامه دارد.مبنای اندازه گیری نزولات جوی و اثر آن بر یک منطقه بخصوص کشاورزی نیز همین دوره ی یک ساله است. خوشبختانه سال آبی (زراعی) امسال یکی از بهترین سالها در چند دهه اخیر بوده و لطف خداوندگار ابر و باران بیش از پیش شامل حال استان ما شده و بارشهای کم سابقه زمینها را سیراب، رودخانه ها را خروشان و سفره های زیر زمینی را غنی نموده است.

مازندرانی های فهیم، این مردمان آب و آئینه طبق رسم نیاکان خود با برپایی مراسم گوناگون همچون عید مردگان، جشن خرمن و مسابقات لوچو این موهبت الهی را جشن گرفته و شکرگزار ایزد مهربان شدند. اما در میان این شور و شعف مردم سکوت مسئولین آب منطقه ای و جهاد کشاورزی از ارائه برنامه ها و کارهایشان برای مدیریت این نعمت خداوندی بسیار عجیب است. همان مسئولانی که در سالهای گذشته با توجه به کاهش بارندگی ها هر روز در صفحه ی تلویزیون حاضر بوده و تنها کار مدیریتیشان برای عبور از بحران کم آبی درخواست از مردم برای صرفه جویی در مصرف آب بود.!!!حال این سوال در افکار عمومی شکل گرفته امسال که سال اقدام و عمل نیز می باشد،مسئولان را چه پیش آمد که به ناگاه ناپدید شده و سکوت اختیار کردند؟ یا بقول حافظ :

حق شناسان را چه پیش آمد یاران را چه شد؟

مطمئنآ بهترین راه برای شکرگزاری مسئولان امر از بارش های امسال انجام برنامه ای منظم برای کنترل آبهای سطحی، تقویت سفره های زیرزمینی و احیای آبندان ها و همچنین ارائه گزارشی صادقانه از عملکرد خود با مردم است. همین صداقت در عمل و گفتار سبب می شود اگر خدای ناکرده در سالهای آتی دچار کم آبی شویم مردم به مسئولان خود اعتماد کرده و به درخواستهای آنان توجه نمایند. مسئولان باید بدانند هیچ پشتوانه ای بهتر و محکم تر از اعتماد عمومی برای آنان وجود ندارد و هیچ عاملی چون راستی و درستی از سوی آنان در جلب اعتماد مردم موثر نخواهد بود.

عباس حسین پور