رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان آمل گفت، دو فروشگاه محصولات صنایع‌دستی که هم‌زمان برخی پرندگان تاکسیدرمی شده را نیز به مشتریان خاص می‌فروختند، شناسایی شدند.

مهدی کشاورزیان با اشاره به شناسایی دو فروشگاه عرضه پرندگان تاکسیدرمی شده اظهار داشت: صاحبان این دو فروشگاه، با حضور مأموران یگان حفاظت محیط اداره زیست آمل در عرضه پرندگان تاکسیدرمی شده در فروشگاه شأن شناسایی و کشفیات آن نیز توقیف شد.

وی اضافه کرد، در این رابطه تعداد ۳۰ قطعه کاکایی، ۹ قطعه بوتیمار و ۸ قطعه سار کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آمل ادامه داد، متخلفان عرضه و فروش حیوانات تاکسیدرمی شده طبق جرائم مشمول بندج ماده ۱۰ قانون شکار و صید مجازات نقدی که جزای آن از سه میلیون ریال تا ۱۵ میلیون ریال و مجازات کیفری حمل، عرضه و فروش و صید جانوران وحشی زنده یا کشته‌شده و اجزای آن‌ها بدون مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست جرم محسوب می‌شود.

کشاورزیان گفت: برای متخلفان این بخش مجازات حبس از یکتا سه ماه نیز در قانون مشخص و تعیین‌شده است.

وی یادآور شد، همچنین درصورت صدور رأی قضائی متخلفین طبق مصوبه شورای عالی محیط‌زیست مبلغ ۱۸۱ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست را نیز به‌حساب خزانه دولت واریز کنند.

کشاورزیان گفت که همه در قبال حفاظت از محیط‌زیست مسئول هستند و شهروندان می‌توانند، به‌منظور حفظ و بقای حیات‌وحش ارزشمند که در معرض انواع تهدیدها هستند چنانچه موارد تخلفاتی مشابهی را مشاهده به اداره محیط‌زیست آمل اطلاع دهند.