رییس اداره حفاظت محیط زیست نکا گفت که سه متخلف زیست محیطی در این شهرستان دستگیر و از آنان ۲ قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد.

مهدی کشاورزیان  افزود: با اجرای برنامه های گشت و کنترل یگان حفاظت این اداره در حوزه استحفاظی جهت جلوگیری از تخلفات شکار غیر مجاز، اعضای یک باند سه نفره شکار گراز دستگیر شدند.

وی اظهار داشت : از این متخلفان، لاشه یک راس گراز وحشی غیر مجاز، ۲ قبضه اسلحه شکاری، ۱۳عدد فشنگ غیر مجاز چهار پاره، یک پوکه و ۴ عدد چراغ پروژکتور، ۵ عدد چاقو و یک عدد تبر کشف و ضبط شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نکا گفت: پرونده این متخلفان جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع و ادوات کشف شده از آنها براساس قانون شکار و صید تا صدور رای قطعی زیر نظر این اداره است.