در جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی شمشیربازی علی پاکدامن با کسب ۹۷ امتیاز در رده سیزدهم باقی ماند و مجتبی عابدینی به رده بیست و یکم سقوط کرد.به گزارش مازندلیگ، پس از پایان جام جهانی شمشیربازی اسلحه سابر در بخش انفرادی که به میزبانی ایتالیا برگزار شد، فدراسیون جهانی شمشیربازی رنکینگ برترین سابریست‌های جهان را اعلام کرد.در رده‌بندی جدید اعلام شده علی پاکدامن که به عنوان دهم جام جهانی دست یافت با کسب ۹۷ امتیاز و بدون تغییر در رده سیزدهم باقی ماند.مجتبی عابدینی نیز به دلیل نمایش ضعیف در جام جهانی  هفت پله سقودط داشت و به رده ۲۱ نزول کرد.