طی حکمی از سوی احمد امیر سلیمانی شهرداری آمل هاشم جمشید پناه به عنوان سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، شهردار آمل در جلسه معارفه سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی اظهار کرد: این سازمان نقش مهمی در مباحث فرهنگی  شهر دارد وامیدواریم سرپرست این سازمان جدید التاسیس در پیشبرد اهداف سازمانی موفق باشد.احمد امیرسلیمانی افزود: مدیریت سالن های ورزشی و همچنین خانه های تاریخی برای استفاده بهینه در اختیار این سازمان قرار می گیرد.وی تصریح کرد: تشکیل این سازمان از خواسته های مهم هنرمندان ، فرهنگ دوستان و ورزشکاران بود که با تلاش و پیگیری های شورای اسلامی شهرو شهرداری آمل به شهروندان تقدیم شد.