گنبد طلایی حرم مطهر امیرالمومنین (ع) در حال بازسازی است.

 *عکس: سید هادی کسایی زاده