mub_thumb

بابل-خبرنگار حرف: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در مراسم افتتاح ۳خانه بهداشت  شهرستان بابل ابراز داشت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از حوزه های قابل پیشرفت در کشور را می توان ارتقای سلامت عنوان نمود وی افزود نماد این موضوع را می توان در افزایش سن مرگ ومیر افراد از ۵۰سالگی یه ۷۵سالگی عنوان نمود

دکتر سید فرزاد جلالی ادامه داد در سه دهه پس از انقلاب اسلامی تعداد دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی رشد نموده است و تعداد پزشکان در کشور با رشد تقریبی ۱۲برابری که از ۱۰هزار نفر به ۱۲۰هزار نفر مبدل گردیده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل یادآورشد یکی از دستاوردهای ۴۰ساله انقلاب افزایش خانه های  بهداشت برای شناسایی ودرمان افراد می باشد ودر حال حاضر ۳۹ مرکز جامع سلامت شهری و۱۷۲ خانه بهداشت و۲۷ پایگاه سلامت و۱۷مرکز معین خدمات بهداشت شامل بهداشت خانواده و محیط و حرفه ای و بهداشت روان و مدارس ودهان و دندان  پیشگیری از بیماریهای واگیر وغیر واگیر و مراقبت های کودکان ونوجوانان ودانش آموزان و جوانان ومیانسالان و سالمندان و خدمات مراقبتی جهت زوجین درآستانه ازدواج را ارائه می نمایند

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت حوزه بهداشت و درمان در دنیای امروز در تمام کشورهای جهان به درمان قبل از وقوع را در سرلوحه خویش قرار داده است و امروز باید به حوزه پیشگیری بیش از درمان توجه نمود تا هم  هزینه‌های درمانی کاهش یابد وهم حوزه سلامت را در جامعه ارتقاء بخشید