0
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از ذخیره‌سازی ۱۱۰۰ تنی سیب و پرتقال شب عید در استان خبر داد.
به گزارش حرف، محمدتقی شکوهی از آغاز ذخیره‌سازی پرتقال شب عید خبر داد و گفت: ۴۰ هزار تن سهمیه پرتقال برای تنظیم بازار شب عید در کشور در نظر گرفته شد که از این میزان ۳۰ هزار تن سهم مازندران و ۱۰ هزار تن سهم پرتقال‌های جنوب است.
وی ادامه داد: سهمیه ذخیره‌سازی پرتقال در مازندران ۵۰۰ تن و سیب ۶۰۰ تن در نظر گرفته شد که عملیات ذخیره‌سازی در استان در حال انجام است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران سقف قیمت هر کیلوگرم پرتقال را ۳ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کرد.شکوهی اظهار کرد: هیچگونه نگرانی در تامین میوه شب عید وجود ندارد و توان ذخیره‌سازی ما در استان نشان می‌دهد امسال کمبود و نگرانی در تامین میوه شب عید مردم نداریم.