دومین مرحله از عملیات یگان حفاظت محیط زیست مازندران در جمع آوری دام های هوایی در آببندان های رودبست فریدونکنار

 

photo_2018-02-24_12-31-41 photo_2018-02-24_12-54-23 photo_2018-02-24_12-54-25 photo_2018-02-24_12-54-29 photo_2018-02-24_12-54-29+(2) photo_2018-02-24_12-54-32 photo_2018-02-24_12-54-38 photo_2018-02-24_12-54-47 photo_2018-02-24_12-54-59 photo_2018-02-24_12-55-10 photo_2018-02-24_12-56-08 photo_2018-02-24_12-56-38