مطب دندانپزشک قلابی که با مدرک جعلی در بابل فعالیت می کرد  پلمب شد.دکتر سید مصطفی قاسم زاده  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار داشت: این فرد  مرد حدودا۳۵ساله  دارای مدرک غیر پزشکی بود که فعالیت غیر مجاز داشته است. قاسم زاده افزود: این فرد در خیابان کشاورز، بابل  مطب دندانپزشکی دایر کرده بود، بیماران را ویزیت می کردند.

وی گفت: با هماهنگی های بعمل آمده با دادستان عمومی و انقلاب بابل و دکتر علی نتاج کارشناس نظارت بر دندانپزشک معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل مطب این  دندانپزشک قلابی پلمب  دامپزشک قلابی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی ضمن تاکید بر عزم جدی دانشگاه علوم پزشکی بابل بر برخورد با افراد غیرمجاز در حوزه‌ی دندانپزشکی، پوست و زیبایی و طب سنتی از مردم خواست تا فریب تبلیغات غیرواقعی و اغواکننده‌ در این حوزه‌ها را نخورند.