حرف آنلاین: فاطمه عربی / نیمی از پیکره هرجامعه ای را زنان تشکیل می‌دهند و در استان مازندران زنان۵۰درصد جمعیت را شامل می‌شوند و هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه  برابر وپایدار باید به این سرمایه عظیم توجه کند. صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی باهدف تقویت و توانمند سازی زنان روستایی برای دسترسی سریع و آسان به تسهیلات بانکی راه اندازی شده است.

شاید بتوان گفت که زنان روستایی از فقیرترین اقشار هرجامعه ای به حساب می آیند که طی سال‌ها از دسترسی به حداقل امکانات در شاخصه های آموزشی، بهداشتی، رفاهی و اقتصادی محروم بودند و در دسترس نبودن امکانات سبب شده تا این قشر از جامعه  نتوانند در مشارکت‌های اجتماعی سهم به‌سزایی داشته باشند.

برگزاری کلاس‌های ترویج کشاورزی  و هنری از سوی جهاد کشاورزی و فنی و حرفه ای به صورت رایگان در روستاها به ویژه نقاط محروم و راه اندازی صندوق خرد زنان روستایی بامدیریت زنان روستا موجب توانمند سازی و ایجاد روحیه خود باوری در زنان شد و همین امر زمینه حضورآنان را درفعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را فراهم کرده است.

طبق پژوهش‌های اعلام شده۹۰درصد زنان روستایی مازندران در فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری مشارکت دارند و به اموری همچون صیفی کاری، کشت سبزیجات،شالیکاری و دام و طیورمی‌پردازند.  در سیاست‌های توسعه ای کشور با توجه به اهمیت بهبودفضای اقتصادی ، عدالت اجتماعی، کاهش بیکاری و فقر در مناطق روستایی، طرح تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی تصویب واجرا شد و تاکنون بیش از ٣۵۵ صندوقدر ٣٠ استان کشورتشکیل شده است.bazar.zananتشکیل۵۱صندوق خرد زنان روستایی در استان

در استان مازندران۵۱صندوق خرد زنان روستایی با یک هزارو۸۸۳عضو فعالیت دارد که از این تعداد۳۵ صندوق با یک هزارو۳۲۰نفر در شهرستان قائم شهر مشغول به کار است.برای نخستین بار در سال گذشته صندوق حمایت از توسعه کشاورزی زنانروستایی در قام شهر راه اندازی شد.

صندوقاعتباراتخردزنانروستاییشهرستانقائمشهرازسال ۱۳۸۶ درروستاینجارکلاقائمشهرباتعداد ۳۹ نفراززنانفعالوتوانمنددرکارتولیدیوکشاورزیفعالیتخودراآغازکردوبااجرایموفقدرروستایپایلوت،اینطرح در سطح روستاهای استان با نظارت جهاد کشاورزی اجرایی شد. همچنین وظایفیکهمدیریتامورزنانوزارتجهادکشاورزیدرخصوصتعاونی‌هایزنانبرعهدهدارد،برنامه‌ریزیدرراستایشناساییومعرفیمشاغلوحمایتازتشکل‌هایاقتصادیوهمچنینتوسعه،تقویتوتثبیتتعاونی‌هاازطریقبازاریابیاست.

در گفتگویی که با تعدادی از بانوان فعال مازندرانی در امر تولید و اشتغال صنایع دستی و کشاورزی  داشتیم همه این بانوان خواهان حمایت مسئولان استان و ارایه تسهیلات آسان فارغ از بروکراسی های اداری بودند چرا که این دوندگی‌ها  تنها مانع‌ایبرای توسعه فعالیتشان است و تعدادی از این بانوان از حمایت مسئولان دلسرد شدند.گرچه هریک از این بانوان یک تا پنج بار می‌توانند از این صندوق وام دریافت کنند اما با توجه به گران بودم مواد اولیه واجاره مکانی برای توسعه کسب و کار، سقفی که برای تسهیلات در نظر گرفته شده بسیارپایین است.

ضرورت ایجاد بازارچه دایمی بانوان

آنچه که  برای این زنان ضرورت دارد ایجاد یک بازارچه دایمی درحاشیه پارک است. خوشبختانه تمام شهرهای مازندران با رودخانه به هم وصل می‌شوند و درکنار این رودخانه فضاهای مناسبی برای استراحت مسافران و هم استانی‌ها درنظر گرفته شده است و با توجه به تردد مسافران و نزدیکی به مرکز شهر می‌تواند محل مناسبی برای ایجاد این بازارچه باشد. مرکز امور زنان و خانواده استانداری، اداره کل امور روستایی با کمک شهرداری ها و دیگردستگاه‌های خدمت رسان می‌توانند بازارچه دایمی را برای فروش و عرضه محصولات بانوان شهری وروستایی مازندران فراهم کنند.

در نمایشگاه “سیمای امید” که به مناسبت هفته دولت در مرکز استان برپا شده است در کنار غرفه دستگاه‌های اجرایی، غرفه صندوق حمایت و توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی قائم شهر بیش از غرفه های دیگر به چشم می آید. حضور چند بانوعضو این صندوق که در این نمایشگاه تولیدات و توانمندی‌های خود را عرضه کردند، هریک از آنان اما به امید اینکه بتوانند ضمن معرفی تولیدات خود و فروش آن در نمایشگاه ،در خواست و مشکلات خود را به گوش مسئولان برسانند در نمایشگاه شرکت کردند.

نسرین زندی بانوی۵۲ساله قائم شهری نزدیک به دو دهه است که به کار دوخت و دوز مشغول است. او از شش سال پیش تاکنون در کنار خیاطی به کار ترمه دوزی، کیف دوزی، سوزن دوزی و…. می‌پردازد.

این بانوی هنرمند تمام این سال‌ها را در اتاق کوچکی در خانه اش به دوخت و دوز می‌پردازد اما به دلیل مساعد نبودن فضای کار و تهویه مناسب، پرزپارچه برای نسرین حساسیت ایجاد کرد و هر از گاهی سرفه می‌کند. او تاکنون از صندوق اعتبارات خرد روستای ملک کلا قائم شهر دو دفعه وام به مبلغ۵۰۰هزار و یک میلیون و پانصد هزار تومان برای توسعه فعالیت هنری خود دریافت کرد که این میزان وام پاسخگوی نیاز این بانوی قائم شهری نبود.

مسئولان از هنرمندان حمایت کنند

وی حمایت و پیگیری های مدیریت صندوق حمایتو توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی قائم شهر را قابل تقدیر می‌داند و با دعوت این صندوقدر نمایشگاه‌های استانیشرکت می‌کند.که به گفته او فروش آنها در نمایشگاه خوب نیست. وی ادامه ‌‍می‌دهد: آنچه که بیش از همه نیاز بانوان هنرمند مازندرانی است، داشتن بازارچه دایمی است.ما می‌توانیم بدون دغدغه محصولات تولیدی خود را به فروش برسانیم.گرچه حضور در نمایشگاه برای هریک از ما امتیاز مثبتی به شمار می آید اما باید این حضور دستاوردی داشته باشد نه اینکه صرفا وقت و هزینه را برای ما به همراه داشته باشد.

نسرین در تمام کلاس هایی که جهاد کشاورزی در “ملک کلا” برگزار کرد سعی داشت که شرکت کند او و سایر بانوان پس از پایان دوره آموزشی گواهی نامه دریافت کردند اما زمانی‌که اوبرای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند، بانک‌ها این مدرک را به اعتبار نمی شناسند. پیگیریمسئولان صندوق خرد روستایی قائم شهر برای ایجاد مکان دایمی برای عرضه و فروش محصولات تولیدی بانوان تاکنون نتیجه ای به همراه نداشت.

این بانوی توانمند می‌گوید: برای خرید یک دستگاه چرخ خیاطی به طور میانگین به۴ میلیون تومان و چرخ سردوز به۲ میلیون تومان نیاز است حال به این موارد میز کار، اطو، صندلی مناسب ، غیره و هزینه اجاره و پیش را اضافه کنید آیا با وام ۳یا۵ میلیون تومانی می‌توانیم فعالیت مان را توسعه دهیم؟در هر نمایشگاه مسئولان وعده می‌دهند که گره ای از مشکلات مان را باز کنند اما بعد از پایان نمایشگاه این وعده ها هم تاریخ انقضایشان تمام می‌شود.

فعالیت این بانوی قائم شهری تنها به هنرهای دستی خلاصه نمی‌شود او به اتفاق ۱۰نفر از بانوان روستا پس از پایان دوره آموزشی پرورش کود ورمی کمپوست، فضایی را برای پرورش کود ورمی کمپوست آماده کردند اما به دلیل اینکه درآن مقطع بازار فروش شان کم بود موفق نشدند و اکنون نسرین برای خود گلخانه کوچکی دارد و با آنکه دست‌هایش به خاک حساسیت پیدا کرده است اما به خاطر علاقه ای که دارد به پرورش گل و گیاه می‌پردازد.

او می گوید: ترمه دوزی و سوزن دوزی هنر با اصالت ایرانی است که در مازندران هم در گذشته رواج داشته است با آنکه آذری هستم امابا تولیدات خود فرهنگ و سنت مازندران را اشاع می‌دهم که متاسفانه هیچ حمایتی از ما نمی‌شود.

شهین منادی ونچالی دیگر بانوی مازندرانی است که از روستای آسیاب سر قائم شهر در نمایشگاه شرکت کرد او متولد۱۳۴۱ است. وی هفت سالی است که به پرورش قارچ کامبوچا می‌پردازد و چای و نوشیدنی هایی که از این قارچ به دست می آید دارای خواص درمانی متعددی است.

شهین سال‌ها است که به دنبال دریافت مجوز تولید کامبوچا است که بتواند با برند مناسب این محصول را به بازار عرضه کند. در این راه همسر و فرزند به او کمک کردند و اگر کمک و حمایت‌های آنان نبود چه بسا شهین از این همه دوندگی و تلاش خسته می‌شد.

درخواستش از مسئولان این است تا برای یک بار هم که شده از او حمایت کنند تا بتواند قبل از اینکه چشم از جهان ببندد پس از دریافت مجوز های لازم محصول خود را در سطح گسترده ای تولید و به بازار عرضه کند.

دیگر بانوی قائم شهری که در این نمایشگاه شرکت کرده است به کار تولید گل و گیاه اشتغال دارد. معصومه ولی پور بانوی۴۳ ساله مازندرانی  است او هم همانند دیگر بانوان شرکت کننده در نمایشگاه در کلاس هایی( آشنایی و مبارزه با آفت ها، پرورش گل های زینتی، آپارتمانی، گلهای آزاد و فضای سبز)  که توسط جهاد کشاورزی و فنی و حرفه ای برگزار شده است شرکت کرد و اکنون به کار پرورش گل و گیاه آپارتمانی و آزاد مشغول است. او تنها یک بار برای دریافت تسهیلات مراجعه کرد اما در ادامه مسیر عطای دریافت وام را به لقای آن بخشید. خانم ولی پور درحیاط خانه خود به پرورش و تکثیر گل می پردازد او برای توسعه فعالیت گلخانه ای خود حداقل نیاز به یک هزار متر فضا دارد.

می گوید: با هزینه شخصی در طول این پنج سال سعی کردم گل خانه کوچک خود را توسعه دهم.  به طور میانگین هزینه خرید گل، خاک و گلدان هر دو یا سه ماه ۵ میلیون تومان می شود. اگر حمایت شویم  میتوانیم با توسعه فعالیت مان هم زمینه اشتغال ایجاد و هم به تولید داخلی کمک کنیم.

حمایت از تولیدکننده گان داخلی همواره شعار دولت و حکومت بوده است، با آنکه رهبری در تبیین شعار سال چند سالی است که به طور مستمر تاکید بر بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کنندگان دارد اما آنچه از شواهد امر پیداست این است که تولید کنندگان و هنرمندان کشور همواره با مشکلات متعددی روبرو هستند. مسئولان و برنامه ریزان به دور از شعارزدگی با حمایت آگاهانه و درست از کارافرینان و تولیدکنندگان درجهت رفع موانع تولید می‌توانند در راستای تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل گام بر دارند.