5
در همایش تجلیل از فعالان عرصه پدافندغیرعامل استان که با حضور سرپست استانداری مازندران و مدیران دستگاه های اجرایی استان و دبیران کارگروه ها در سازمان هواشناسی استان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعنوان دستگاه برتر اجرایی پدافند غیرعامل ۱۳۹۷ معرفی شد و لوح سپاس از سوی احمد حسین زادگان سرپرست استانداری مازندران به دکتر سید عباس موسوی رئیس این دانشگاه و رئیس کارگروه بهداشت و درمان پدافند غیرعامل استان اهدا شد.