سیروس کرامتی فرح آبادی از برگزاری دوره های آموزشی خطرات برق در مدارس مازندران برای دانش آموزان خبرداد.

مدیرروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران  بیان داشت:مدرسه مکانی که به آن خانه دوم دانش آموزان می گویند و نوجوان و جوانی که نیمی از روز را در این فضای آموزش تحصیل می کنند باید به نکات ایمنی خطرات برق آگاه شوند.

وی گفت: آموزش در راستای اهداف بهداشت حرفه ای از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که آموزش صحیح سطح آگاهی دانش آموزان  را بالاتر برده و فرهنگ ایمنی و بهداشت را در بین دانش آموزان که آینده سازان کشور هستند باز می کند. طبیعی است که دانش آموزان هر چه قدر نسبت به ایمنی و مسائل مربوط به آن آگاه تر باشد کمتر ارتکاب به اعمال غیر ایمن می شوند و همچنین افراد دیگر را نیز از انجام آن منصرف می کنند.

کرامتی فرح آبادی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد حادثه در مدارس بخصوص در فصل زمستان که هوا مرطوب و زمین‌ خیس است برق می‌باشد و آنچه مسلم است در کشورهای پیشرفته دنیا در اماکن عمومی، بخصوص مدارس از بالاترین استانداردهای ایمنی و سیم‌کشی برق در ساختمان استفاده می‌کنند.

مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به اینکه آموزش های خوبی در سطح مدارس استان انجام شده است، گفت: اموزش ایمنی به دانش آموزان بهترین روش برای ترویج آموزش ایمنی در جامعه است.