چالوس-خبرنگار حرف: سرقت از  تجهیزات، تأسیسات و مبلمان شهری به مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری چالوس مبدل شده است.در طول یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون تومان به امکانات شهرداری توسط سارقان خسارت واردشده است.

سرقت لوازم روشنایی، چراغ‌های تزیینی، درختچه‌ها، گیاهان و گل‌های زینتی، مبلمان شهری از قبیل نیمکت، سطل زباله و …..ازجمله این موارد می‌باشد که گزارشات آن به مراجع انتظامی و امنیتی ارسال‌شده است.

شایان‌ذکر است؛ به شهروندان توصیه می‌شود در ساعات مختلف شبانه‌روز بالاخص ساعات بامدادی در صورت مشاهده حرکات مشکوک افراد در کوچه ها و خیابان ها سریعا مراتب را به ۱۱۰ اطلاع دهند.