بر اثر گرمای شدید هوا و شکستن و آب شده یخ‌های کوه دماوند، باعث طغیان رودخانه «تلو» و سیل ناگهانی و ویرانگر در روستای گزانه لاریجان آمل شد و خساراتی‌های مانند از بین بردن نهرهای آبی و شکستن ستون‌های پل رودخانه و وارد شدن طغیان رودخانه به خانه‌ها وارد کرد.

57737843 57737844 57737845 57737846 57737847 57737848 57737849 57737850 57737851 57737852 57737853 57737854 57737855 57737856 57738107