WhatsApp Image 2018-06-12 at 3.21.31 PM (1)

سوادکوه – خبرنگار حرف: فرماندار شهرستان سوادکوه در اولین  نشست صمیمی با خبرنگاران شهرستان سوادکوه خبرنگاران را پرچم دارآگاه سازی معرفی کرد و گفت:اصحاب رسانه خبرها را در بخش مختلف اجتماعی فرهنگی و .. نشر می دهند و به عنوان چشم و گوش جامعه هستند و رسالت آگاه سازی مردم را بر عهده دارند.

سعید یزدانی با اشاره به اینکه تمامی گروه های سنی یک جامعه بنا به ضرورت نیازمند خبر هستند ادامه داد:خبر در عصر امروز غذای روح افراد است، دنیا و عناصر تشکیل دهنده نیاز به دانستن خبر دارند.وی با تاکید براینکه مدیران باید شیشه ای باشند افزود:مسئول و مدیری که رویکرد مناسبی با خبر و خبرنگار ندارد فاقد شفافیت اجتماعی و سیاسی است،یک مدیر شیشه ای همه ی اخبار و اطلاعاتش در غالب خبر پخش می شود و شفاف خواهد بود.

یزدانی با بیان اینکه حذف خبر و خبر رسانی در جامعه امروز امکان پذیر نیست گفت:خبر جزء ضروریات جامعه امروز است و اصحاب رسانه علاوه بر خبر باید امید را در جامعه تزریق کنند.وی خبرنگاران را بعد از مسئولین مرجع دوم انعکاس دهنده امید  در جامعه معرفی کرد و گفت:مسئولین نظام با کار و خبرنگاران با انعکاس اقدامات مسئولین امید را در بین مردم افزایش می دهند،روابط عمومی گزارش اخبار را می دهد اما خبرنگاران انعکاس دهنده امید در بین مردم هستند.

یزدانی دنیای امروز را دنیای حرفه ای ها دانست و خاطر نشان کرد:هر خبرنگار باید شناسنامه خبری داشته باشد و در بخش تخصصی خود تحلیل های درست انجام دهد تا اعتماد افکار عمومی از تحلیل و گزارش های غلط سلب نشود،انتظار ما این است که خبرنگاران حرفه ای کار کنند.

وی صداقت و امانت داری در اطلاع رسانی را ضروری دانست و بیان کرد:سرعت انتقال خبرها با صداقت و مبتنی بر واقعیت ها باید باشد،با توجه به دنیای مجازی وانتقال  خبرها به مخاطبین که با سرعت انجام می شود،انتقال خبر مبتنی بر واقعیت باید مورد توجه اصحاب رسانه قرار گیرد.

یزدانی در پایان نقد را عامل محرک یک جامعه دانست و گفت:خبرنگاران منتقدان مبتنی بر واقعیت ها هستند و طول موج نقدها باید بر اساس قانون گرایی و اخلاق باشد.