6378212_207

مدیر کل دامپزشکی استان مازندران از صدور حکم قضایی یک قاضی در دادگستری شهرستان میاندورود برای متخلف بهداشتی این شهرستان خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین، دکتر سید حسین رضوانی اعلام کرد: با معرفی فردی به نام ق – د به دادگستری شهرستان میاندورود از سوی بازرسان بهداشتی دامپزشکی شهرستان ساری و میاندورود، به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق کشتار غیر مجاز دام و عرضه آن به مصرف کنندگان بدون نظارت دامپزشکی، قاضی پرونده اقدام این فرد را برای مردم مخاطره آمیز تلقی نمود و برای وی حکم جالبی صادر و وی را محکوم به اجرای آن کرد.

رضوانی گفت: دادگاه برای این اقدام غیر بهداشتی ، متهم را به ۹۱ روز حبس تعزیری، منع اشتغال به مدت یک ماه در امر فروش و عرضه فرآورده های دامی (گوشت ) و الزام به فراگیری اصول قوانین و مقررات کشتار حداقل در ۳ جلسه با محوریت کارشناسان مرتبط با امر بهداشت اداره دامپزشکی محکوم نمود.

مدیر کل دامپزشکی استان در این خبر ضمن قدردانی از قاضی پرونده برای همکاری با اداره دامپزشکی، نقش آموزش را در بروز تخلفات بهداشتی حائز اهمیت خواند و افزود: صدور از این قبیل احکام بازدارنده توسط قضات، کمک بزرگی به سیستم حاکمیتی – نظارتی خواهد نمود، چرا که افراد اینچنین آموزش ببینند و با مخاطرات آن آشنا شوند هیچ وقت دوباره آن را تکرار نمی کنند.

وی نقش بی بدیل آموزش را در کنترل موارد بهداشتی مهم خواند و تاکید داشت، با آشنایی افراد جامعه به قوانین و مقررات مربوط به حوزه کاری خود می توان از بروز خیلی از تخلفات جلوگیری بعمل آورد که مردم بعنوان مصرف کنندگان بیشترین نفع را از این اقدام خواهند برد.