جلسه هم اندیشی معاون اجتماعی بهزیستی مازندران با افراد دارای اختلال هویت جنسی (T. S) با حضور کارشناسان این حوزه برگزار شد. وحید حسین زاده با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی برای افراد دارای اختلال هویت جنسی گفت: ارائه حمایت های روانی و اجتماعی وپرداخت کمک هزینه جراحی تنها یک بخش از خدمات سازمان به این افراد است.

وی با بیان اینکه موضوع افراد دارای اختلال جنسیتی اساسا یک موضوع روان پزشکی است افزود: این افراد ابتدا اقدامات تشخیصی لازم رااز طریق وزارت بهداشت و پزشکی قانونی انجام داده وبرای دریافت سایر حمایت‌ها به بهزیستی مراجعه کنند.

معاون اجتماعی باتاکید بر اینکه این اختلال باید از دوران کودکی شناسایی شود خاطرنشان کرد: اگر از سنین پایین تر مداخلات تخصصی صورت گیرد شاید این افراد از تصمیم خود منصرف شوند .

حسین زاده یکی از مشکلات مهم این افراد را عدم  پذیرش از طرف خانواده و جامعه عنوان کرد و گفت: خانواده نقش مهمی در کمک به درمان این فرزندان دارد وگاها مشاهده می‌شود اکثر این افراد از خانواده طرد می‌شوند وخیلی از این بچه‌ها درادامه زندگی خود دچار مشکل می شوند.

شایان ذکر است بهزیستی مازندران در سال گذشته حدود ۳۰ نفر از افراد دارای اختلال هویت جنسی را مورد حمایت های اجتماعی و مالی قرارداده وبرای  هزینه های جراحی مبلغ۶ میلیون کمک بلاعوض به این افراد پرداخت می نماید.

گفتنیست در این جلسه مقرر شد باتوجه به هزینه های درمان وپیگیری مسائل اجتماعی و قانونی این افراد  موسسه خیریه اختصاصی حمایت از افراد دچار اختلال هویت جنسی تشکیل گردد .