به مناسبت ماه رمضان، جشن گلریزان خانواده بزرگ بهزیستی شهرستان آمل برگزار شد که در این مراسم ۶۰۰میلیون تومان از سوی خیرین برای امور خیر اعضای تحت پوشش بهزیستی جمع آوری شد.