مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار و حمایت از مشاغل خانگی امسال تاکنون ۱۶ طرح مشاغل خانگی به مبلغ سه میلیارد در این شهرستان جذب شد.

سید احمد طاهری  گفت: برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار و حمایت از مشاغل خانگی با حمایت دولت تاکنون تعداد ۲۳ طرح مشاغل خانگی پشتیبان و مستقل به مبلغ  ۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برای بهره مندی از تسهیلات مشاغل خانگی به بانک های عامل معرفی شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل اظهار کرد: تاکنون تسهیلات ۱۶ طرح مشاغل خانگی به مبلغ سه  میلیارد  و ۶۶۰ میلیون ریال در بابل جذب شد.طاهری خاطرنشان کرد: تسهیلات جذب شده طرح پشتیبان دو مورد به مبلغ یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال در زمینه صنایع تولید و بسته بندی ترشیجات، شوریجات و گل و گیاه و همچنین تسهیلات طرح مستقل ۱۴ مورد به مبلغ دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در زمینه تولیدات گیاهی، پرورش گل و گیاه و پرورش قارچ بوده است.

به گفته وی مشاغل مستقل (خوداشتغالی) نوعی اشتغال است که فرد می تواند با اتکا به توان شخصی، خلاقیت و ابتکار به شکل خویش فرمایی به فعالیت های تولیدی و خدماتی بپردازد که در نتیجه منجر به کسب درآمد و ایجاد فضای کسب و کار می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در ادامه گفت: منظور از پشتیبان اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مسوولیت حمایت و تحت پوشش تعدادی از شاغلین خانگی را در کل فرآیند تولید و ارائه خدمات اعم از آموزش، تهیه و توزیع مواد اولیه و ابزار کار، مشاوره، نوآوری، بسته بندی، بازاریابی و فروش به عهده بگیرند.