اربعین حسینی و نیز نماد وحدت و یکدلی مسلمانان در این ایام پرشور از رسالت مهم و خطیر رسانه استانی بوده است.
به گزارش حرف، براین اساس صدا و سیمای مرکز مازندران با حضور معنوی و پرشور، به تهیه و پخش ویژه‌برنامه‌های مناسبتی، بزرگترین تجمع مذهبی جهان در کربلای معلا را به نحو شایسته و بایسته منعکس کرده است.
در این راستا صدای مازندران با تولید و پخش ۵ ویژه‌برنامه «چراغ هدایت» و «کاروان عشق» به مدت ۴۵۰ دقیقه و ۱۲۰۰ دقیقه برنامه‌های تولیدی «حامیان دین»، مستند «کاروان عشق»، «شباهنگام»، «سالهای جوانی»، «تمنای وصال»، «روستا در مازندران»، «میزگرد اربعین» و نمایش ده قسمتی «سرود الهی» و همچنین پخش ۷۰۰ دقیقه‌ای برنامه‌های تأمینی همچون «تقویت رادیو اربعین»، «آیا کسی هست مرا یاری کند»، «آنونس رادیو اربعین»، «بعثت خوان»، «بیشتر بدانیم»، «چند قدم تا عشق»، «خط عاشقی»، «معبر»، «مشاعره عاشورایی»، «سخنرانی مذهبی»، نمایش ده قسمتی «مسافران مهتاب»، «پیاده تا بهشت» و «تبار زیبایی» و نیز به مدت ۱۰۰ دقیقه ارتباط با گزارشگران کربلا و قرارگاه‌های مرزی در بین برنامه‌های روزانه «صبح مازندران»، «پیام مازندران»، «فواصل پخش»، «شباهنگام»، «چراغ هدایت»، «کاروان عشق» و «سالهای جوانی» و به مدت ۳۰ دقیقیه ارتباط با رادیو اربعین و شبکه های سراسری رادیو سلامت، رادیو فرهنگ، رادیواقتصاد توانست این رسالت خطیر را به مدت ۲۴۸۰ دقیقه در این ایام به انجام رساند.