در شش‌ماهه نخست سال جاری بالغ‌بر ۵ میلیارد و ۳۸۷ میلیون و ۶۸۷ هزار کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید سلیمی نکا تولید شد. مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر افزود: در این مدت بیش از ۵ میلیارد و ۱۷۳ میلیون و ۹۴۶ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تحویل شد.

محسن نعمتی همچنین اظهار داشت: در این شش ماه ۸۱ درصد انرژی تولیدی در واحدهای بخاری و ۱۹ درصد در واحدهای سیکل ترکیبی به دست آمد.   وی همچنین خاطرنشان کرد: در این شش ماه علیرغم در مدار نبودن برخی واحدها در ۳ ماهه اول سال جاری برای انجام تعمیرات اساسی و میاندوره ای جهت افزایش آمادگی و ضریب اطمینان واحدها در پیک تابستان و نیز اجرای پروژه های رفع محدودیت و افزایش توان تولید، بیش از ۵۲ درصد انرژی تعهدی سال جاری نیروگاه، طبق قرارداد محقق شد.