3

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد آبفاشهری مازندران گفت: به منظور ترویج فرهنگ مدیریت مصرف ۴۰۰ فقره شیرآلات کاهنده مصرف آب در چهار شهر این استان توزیع شد.

به گزارش حرف، سعید قلی زاده با بیان اینکه در شرایط کنونی برای برون رفت از معضل کم آبی، مردم باید در میزان مصرف روزانه آب خود تغییراتی صورت دهند، افزود: مدیریت مصرف به معنی مصرف نکردن نیست بلکه درست مصرف کردن است.

وی، با بیان اینکه صرفه جویی ۲۰ درصدی در مصرف آب بخش عمده ای از کمبود آب را جبران می کند، اظهار داشت: کاهش زمان استحمام، بستن شیرآب در هنگام مسواک زدن، عدم آبیاری باغچه با آب شرب، استفاده از جارو به جای جریان آب برای تمیز نمودن حیاط و معابر، کاهش حجم مفید مخزن سیفونها، استفاده از آب باران و آب خاکستری برای مصارف غیر شرب مانند آبیاری گلها و… بخشی از راهکارهای مدیریت مصرف محسوب می شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف آبفاشهری مازندران، استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف آب را یکی از موثرترین روشهای صرفه جویی دانست و تصریح کرد: در همین راستا ۴۰۰ فقره شیرآلات کاهنده آب در اماکن عمومی شهرهای بابل، ساری، قائمشهر و آمل توزیع و نصب شد.

قلی زاده، با بیان اینکه این ابزارها شامل انواع شیرهای اهرمی، چشمی و پدالی و فلاش تانکهای کم مصرف می باشد، گفت: با استفاده از این شیرآلات ۳۰ تا ۴۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.

وی، از مشترکین خواست با کنترل و مدیریت صحیح و استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف آب در ترویج فرهنگ صحیح استفاده از آب سهیم باشند.