سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: اعضای کمیسیون معتقد هستند که شوراهای اسلامی مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی‌شوند.

به گزارش حرف، اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح جزئیات جلسه کمیسیون متبوعش، گفت: بررسی طرح استفساریه مبنی بر اینکه آیا شوراهای اسلامی شهر و روستا مشمول نظارت بازرسی کل کشور قرار می‌گیرند یا خیر؟ در دستور کار کمیسیون شوراها قرار داشت.

وی افزود: اعضای کمیسیون شوراهای مجلس پس از بررسی طرح استفساریه به این نتیجه رسیدند که پاسخ به این طرح منفی است. در واقع ورود و نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا با توجه به ترتیبات خاص موجود، از صلاحیت بازرسی کل کشور خارج است.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه بررسی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به عنوان کمیسیون فرعی نیز در دستورکار امروز کمسیون قرار داشت، اظهار داشت: با توجه به اینکه تاسیس زیرساخت‌های مناطق ویژه اقتصادی برعهده دولت است نمایندگان، اخطار ۷۵ قانون اساسی نسبت به بررسی این طرح دادند که با موافقت آنها این امر از دستورکار کمیسیون خارج شد.