مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران مهم‌ترین واصلی‌ترین برنامه در سال جاری را تدوین سند مهارتی استان دانست و گفت: حرکت این اداره کل بر اساس سند مهارتی تدوین خواهد بود. مبانی و بنیان این سند بر اساس نیازسنجی‌های منطقه‌ای، محلی و بومی است تا بتوان نیاز هر منطقه را بر اساس درخواست‌های همان منطقه شناسایی نمود و اجرای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دقیقاً بر اساس خواست همان منطقه صورت گیرد.

سید حسین درویشی مدیرکل در جمع اعضای شورای رفاه استان مازندران که در شهرستان تنکابن گردهم آمده بودند، افزود: نظام آموزش رسمی کشور در بخش های گوناگون آموزش و پرورش، آموزش دانشگاهی و علمی با معضل جدی مواجه شدند و همگان به این نتیجه رسیده اند که آن آموزش ها به مأمن و مأخذ کارخانه مدرک گرایی تبدیل‌شده است و باور و اعتقاد راسخ پیدا کردند که آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند فرد را برای زندگی آینده مهیا نماید. در جامعه کنونی کشورمان هر فرد در کار و شغلی ماهر باشد و مهارت لازم را داشته باشد قطعاً و یقیناً بیکار نخواهد بود.

به گفته وی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متولی آموزش‌های غیررسمی و مهارتی در کشور است که می‌تواند نقش مؤثری در خلق ثروت و مهارت‌های جدید بر اساس مشاغل نو در استان باشد و بتواند نقش‌آفرینی نماید. باید وضعیت بیکاری در استان سنجیده و بررسی شود که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کنار کدام پازل دیده‌شده است.

درویشی اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در کنار هم قرارگرفته و از اقدام جزیره‌ای که موجب انشقاق در این وحدت و همدلی می‌شود جلوگیری نمایند و همه طبق برنامه و نظام منسجم کار را پیش ببرند. نظام جامع آموزش‌های مهارتی در سالیان گذشته تصویب و توسط ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردید که طبق این نظام تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌باشند آموزش مهارتی را به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای واگذار نمایند. طبق این نظام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در رأس هرم قرار دارد و منابع موجود بر اساس نیاز مهارتی جامعه هدایت یافته شود.