بیماری کرونا در گلوگاه همچون سایر نقاط مازندران این روزها وضعیت بهتری دارد؛ اما این شهرستان مرزی مازندران در شرق این استان همچنان چشم انتظار تجهیز تنها بیمارستانش به تخت آی سی یو است.فرماندار گلوگاه گفت: تجهیز بیمارستان ثامن الائمه گلوگاه به تخت آی سی یو مهمترین نیاز این شهرستان است. فریدون کلبادی نژاد گفت: بیماران آی سی یو ما در بیمارستان خاتم بهشهر بعنوان شهرستان معین بستری می شوند که باید از خدمات بهداشت و درمان و مسئولان بهشهر هم تشکر کرد.