از یک خانواده بخاطر آماربرداری چهل ساله از یک ایستگاه و همکاری موثر در احداث سد گلورد تجلیل شد.

به گزارش حرف آنلاین، آب منطقه ای مازندران اعلام کرد: محمدرضا عبداللهی و پدر مرحوم ایشان از ساکنین روستای گلورد که پس از احداث ایستگاه هیدومتری در دهه ۴۰ در محل احداث سد گلورد مسئولیت آماربرداری پی این سد به پدر ایشان سپرده شده بود ضمن آماربرداری دقیق در طی مدت چهل سال از ابتدای احداث سد تا پایان آن، همکاری تنگاتنگی با عوامل اجرایی پروژه داشته و در همراه کردن مردم بویژه حل مسائل اجتماعی پروژه نقش کلیدی داشتند.

در همین راستا نمایندگان شرکت آب منطقه ای مازندران با حضور در منزل این خانواده پرتلاش و با قدردانی از آقای محمدرضا عبداللهی و خانواده اش با اهدای هدایا و لوح تقدیری از طرف شرکت یاد پدر بزرگوار ایشان را که به رحمت ایزدی پیوست گرامی داشته و از اینگونه تلاش ها به عنوان صدقات جاریه یاد کردند.

در پایان این نشست مقرر شد مستندات مربوط به آماربرداری از این ایستگاه از سوی خانواده جمع آوری و نسخه ای از آن در اختیار شرکت قرار گیرد تا در گنجینه آب نگهداری شود.

77