سرویس اقتصادی حرف/ مدتی است زنبورداران به دنبال آزاد سازی و رفع ممنوعیت واردات زنبور ملکه به کشور هستند. این موضوع یکی از مطالبات جدی زنبورداران می باشد. با توجه به فعالیت ۷هزار نفر در این حرفه بر آن شدیم تا پیگیر این این موضوع شویم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین با بیان اینکه ۲۰ سال پیش مرکز تحقیقات علوم دامی کشور با خرید هزار کلونی زنبور و نمونه برداری از ۵ استان کشور به دنبال احیای نژاد زنبور ملکه ایرانی به نام مدا می باشد، اظهار کرد: این نژاد زنبور ملکه مربوط به دوران مادها در ایران است که جهت اصلاح ژنتیکی زنبورداران ایرانی اقدام به ایجاد مرکز تخصصی جهت اصلاح نژاد این زنبور ملکه ایرانی کردند.

سید محیی الدین میر محمدی گفت: در ۱۷ سال گذشته چهاردهمین نسل از ملکه مدا در این مرکز اصلاح نژاد تولید شده که در دو مرحله در سال های ۸۵ و ۹۵ به صورت محدود در بین زنبورداران توزیع شد.

*ممنوعیت واردات زنبورملکه

وی تصریح کرد: دولت جهت حمایت از این فعالیت تحقیقاتی، واردات زنبور ملکه را از دیگر کشورها ممنوع اعلام کرده است.

این تولیدکننده نمونه مازندرانی، اصلاح نژاد زنبور ملکه ایرانی را حرف و شعار خوبی دانست و گفت: باید دانست این مهم یک فعالیت تحقیقاتی است و ممکن است سال ها به طول بیانجامد برای مثال کشور آلمان ۵۰ سال تحقیق کرد تا توانست نژاد اصیل زنبور ملکه آلمانی را بوجود آورد در صورتیکه ما در سال هفدهم تحقیق هستیم و به نتیجه نرسیده ایم و ممکن است تحقق این مهم۵۰ سال طول بکشد.

میرمحمدی در ادامه گفت: چرا ما برای آن که یک امر تحقیقاتی جواب بدهد یک نسل از تولیدکنندگان را باید فدا کنیم که یک تحقیق نتیجه بدهد یا ندهد.

وی افزود: در حال حاضر نیازمند واردات زنبور ملکه جهت تولید زنبورهای با کیفیت هستیم تا بتوانیم در تولید عسل افزایش بهره بری داشته باشیم.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران مازندران تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که دولت منطقه ای قرنطینه ایجاد کند و به هیچ زنبورداری نیز اجازه فعالیت در آن منطفه ندهد تا تحقیق در مورد زنبور ملکه ایرانی و حفظ ذخیره ژنتیکی صورت گیرد.

وی افزود: دولت در این زمینه هزینه و بودجه تعیین کند تا این گونه هم ذخیره ژنتیکی و تحقیقات مربوط به آن حفظ شود و هم زنبورداران بتوانند از نژادهای بهتر زنبور ملکه وارداتی بهره ببرند.

میرمحمدی گفت: وقتی ما ملکه اصلاح شده داشته باشیم تولید ما خروجی بیشتری دارد، وقتی تولید بیشتر باشد یقینا ارزآوری بیشتری به همراه خواهد داشت.

وی افزود: زنبورداران عموما عسل تولید می کنند و لذا از نژاد زنبور ملکه ای  استفاده می کنند که در تولید عسل بتواند گذران زمستانی ، تغذیه و مصرف بهینه داشته باشد و کمتر با بیماری و آفات درگیر شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین گفت: عدم واردات قانونی زنبور ملکه موجب قاچاق آن به کشور شده است، ملکه قاچاق می تواند منتقل کننده بیماری و آفت باشند.

باتوجه به اهمیت موارد بیان شده ، موضوع را با معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در جریان گذاشتیم.

*از واردات زنبور ملکه جلوگیری نخواهد شد

معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه چرا از واردات زنبور ملکه به کشور جلوگیری می شود، گفت: از واردات زنبور ملکه جلوگیری نمی شود و هر آن چه که باعث افزایش تولید و بهبود شرایط تولیدکننده شود استقبال می کنیم.

حسن رکنی گفت: برای اصلاح نژاد زنبور ملکه از دستاوردهای روز دنیا استفاده می کنیم و تا زمانی که درخواست زنبورداران  منطبق بر اصول علمی مورد تایید متخصصان داخالی باشد و اختلالی در پروژه اصلاح نژاد نکند از واردات زنبور ملکه حمایت می کنیم.

رکنی تاکید کرد: این مهم نیازمند طرحی است تا توسط زنبورداران تهیه، موارد درخواستی نگاشته و به وزارت خانه اعلام شود.

*زنبورداران، مخاطبان اصلی وزارت جهاد کشاورزی

وی اصلاح نژاد را امری بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: اصلاح نژاد زنبور ملکه انتها ندارد و این مهم توسط متخصصان، صاحب نظران داخلی و بین المللی صورت می پذیرد.

معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی زنبورداران را جزو مخاطبان اصلی این وزارت خانه دانست و تصریح کرد: برای حمایت از زنبور داران یک صندوق قوی تشکیل شده است تا در تامین نهادهای مورد نیاز وارد عمل شوند.

وی افزود: سال گذشته نیز این صندوق در تامین و توزیع شکر بین زنبور داران حمایت های خوبی را اعمال کرد. رکنی گفت: نقدینگی که در اختیار صندوق قرار دارد می تواند نیازهای زنبورداران را تا حد زیادی پوشش دهد.

 

 

* این گزارش در شماره ۱۷۶۳٫ روزنامه حرف مازندران در تاریخ ۱۷ مرداد چاپ شده است