dsfr_53_1433767602

دریای خزر؛ بیکران، زیبا با همسایگانی مشترک. همه کشورهای تازه استقلال یافته، کشورهایی که به تازگی سیاست های اقتصادی اشان را می خواهند آن گونه پایه ریزی کنند که می خواهند.

برای استفاده از نعمت های بیکران دریای خزر، همه کشورهای حاشیه ان تقریبا هدف مشترکی دارند، گردشگری، دریانوردی، تجارت و نیز ماهیگیری و استحصال نفت که در سال های اخیر تنها جنبه مطالعاتی دارد از اهدافی است که کشورهای حاشیه در خزر جستجو می کنند.

از یکی از جنبه هایی که بیشترین میزان را در استقبال از دریای خزر داشته است زیبایی آن و جذابیت این دریاچه به لحاظ گردشگری است.

آب گرم دریای خزر و نیز چشم اندازهای زیبای آن دل گردشگران را می رباید؛ نزدیکی بندرگاه ها و نیز ساکن بودن بخش مهمی از مردم در حاشیه دریای خزر زمینه ای مناسب برای توسعه گردشگری در این بخش از آسیا است.

به نظر می رسد نقطه مغفول در توجه به گردشگری در دریای خزر، نبود برنامه مشترک گردشگری در این حوزه آبی است. راه اندازی خطوط کشتی رانی ساحلی میان کشورهای حاشیه خزر یک جاذبه تفریحی و توریسی زیبا و جذاب است.

حضور یک روزه یا دو روزه گردشگران در مرزهای آبی خزر با کشتی های تفریحی زیباترین جاذبه تفریحی برای مسافران خواهد بود.

سفری دریایی دلپذیر برای مسافران ملیت های مختلف، جاذبه تفریحی گمشده در دریای خزر است.

از سویی برگزاری جشنواره های غذا، مجسمه های شنی و یا بادبادک های مردمان حاشیه خزر، روزهایی زیبا برای دوستداران خزر فراهم می کند.

دریای خزر میهمانانی دارد که مسافت های طولانی را برای دیدن آن می پ‍یماند، با توسعه گردشگری برنامه محور در حاشیه خزر همچنین چند ملیتی کردن جشنواره های مردم پسند در کنار ایجاد درآمد برای مناطق حاشیه خزر، میهمانان بسیاری را به این کشورها می کشاند.

از سوی دایر کردن بازارهای هفتگی کشورهای مختلف در استان های حاشیه خزر در همسایگان این دریا جاذبه دیگر برای توسعه گردشگری در این دریا است.

بازارهای غذا، پوشاک و صنایع دستی کشورهای مختلف در میان اقوام و ملت های مختلف همواره از استقبال خوبی برخوردار بوده است که با حمایت دولت ها می تواند برای مسافرانی که از دریای خزر استفاده می کنند جاذبه داشته باشد.

دایر کردن بازارچه های مشترک و یا هفته های فرهنگی کشورهای مختلف در کشورهای حاشیه خزر می تواند در حوزه ای دیگر خزر را از خزربینی به خزرگردی و بهره مندی از اقوام مختلف حاشیه خزر سوق دهد.

آنچه در میان کشورهای حاشیه خزر از نقاط مغفول در توجه به این حوزه به شمار می رود، توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی مردمان این سرزمین ها است.

توسعه مناسبات کشورهای حاشیه خزر بر پایه توسعه گردشگری، برنامه های فرهنگی و اجتماعی می تواند گردشگران خزر را ضمن بهره مندی از مواهب الهی به سمت و سوی توسعه اقتصادی و فرهنگی نیز سوق دهد.

نویسنده : الناز پاک نیا