4

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به ضرورت بازگشایی مسیر و راه های دسترسی و هدایت آب ها گفت: بیش از ده دستگاه ماشین آلات سنگین برای کمک رسانی به سیل زدگان شهرهای تنکابن و رامسر بکار گرفته شده است تا با تلاش شبانه روزی مشکلات مردم را به حداقل برسانند.

محمدابراهیم یخکشی گفت: با تلاش های انجام شده در نقاط بحرانی و آسیب دیده از جمله روستاهای هراتبر، پلطان، پل غریب، گلیج پل، گالش محله و گانکسر در شهرستان رامسر مسیرها بازگشایی و راه دسترسی برای رفت و آمد مهیا شده است و این کمک رسانی همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران از تخریب کلیه سردهنه های سنتی و تعدادی از بندهای بتنی انحرافی خبر داد و گفت: برای بازسازی این تاسیسات و همچنین ساماندهی رودخانه ها در مناطقی که با وقوع این سیل تعریض و به روستاها نزدیک شده نیازمند ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران ،یخکشی در پایان با تشریح نقش سدهای میجران و البرز در کنترل سیلاب به کاهش کدورت آب این سدها پرداخت و گفت: این مشکل نیز مرتفع شده و آب شرب مورد نیاز شهروندان پس از تصفیه وارد شبکه شده است.