9

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: آسفالت و بهسازی راههای دسترسی به ۶ شهرک صنعتی استان با همکاری و مساعدت اداره کل راه و شهرسازی اجرایی می شود.

به گزارش حرف آنلاین، سید مصطفی موسوی اظهار داشت: با توجه به اینکه اغلب شهرکها و نواحی صنعتی استان در جوار روستاها و شهرها ایجاد شده است و راههای دسترسی بعنوان بخشی از توسعه و زیرساخت می‌باشد، اقدامات مناسبی با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، در این خصوص در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: بهسازی و آسفالت راه دسترسی به ۶ شهرک صنعتی استان، با هزینه ای بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال از سوی اداره کل شهرسازی در حال انجام است.

موسوی تصریح کرد: عملیات بهسازی و آسفالت راههای دسترسی به شهرکهای صنعتی شهدای محمودآباد، جمشید آباد آمل، سلمانشهر، بابلسر و نواحی صنعتی لاله آباد بابل و گهرباران اجرایی می‌شوند.

وی بیان داشت: با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان، این راهها با تعریض و آسفالت، به چهار خطه ارتقاء پیدا می کنند.