6
یک دوره کارگاه آموزشی تحت عنوان« اصول و کاربرد مدیریت دانش در صنعت آب و برق» در سالن اجتماعات شرکت آبفار مازندران برگزار شد.
به گزارش حرف، دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی تلقی می شود و مدیریت آن همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین منظور دوره آموزشی اصول و کاربرد مدیریت دانش در صنعت آب و برق با همکاری موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق واحد آموزشی مازندران با حضور مدیر عامل، معاونین، مدیران ستادی و مدیران امور آبفار شهرستانها برگزار شد.
گفتنی است هدف از برگزاری این دوره آموزشی بهره گیری از دانش ، تخصص و تجربه متخصصان رشته های مختلف بوده تا با استفاده کاربردی از این آموزشها مدیریتی مطلوبتر صورت گیرد