3

کارگاه آموزشی بین‌المللی سازی آموزش عالی ویژه مدیران و اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

به گزارش حرف، دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این کارگاه به مفاهیم دانشگاه آینده وضرورت های بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی پرداخت و در سخنانی ضمن تشریح برنامه های وزارت بهداشت و اجرای آن در دانشگاه علوم پزشکی کشور نتایج موفق بین المللی سازی دانشگاه ها را برشمرد.

در ادامه این کارگاه آموزشی که با حضور بیش از ۱۰۰ تن از اعضاء هیات علمی ومسئولین دانشگاه علوم پزشکی مازندران و موسسات آموزشی وپژوهشی تابعه این دانشگاه برگزار شد، آشنایی با ضرورت های بین‌المللی سازی، دلایل، اولویت‌ها و اجزای آن با تمرکز بر بین‌المللی سازی در حوزه آموزش توسط دو تن از کارشناسان معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران تشریح شد .