thumbnail
رییس شورای اسلامی شهر آمل از برگزای پنجمین جشنواره آیین سنتی ومحلی” کنس دشو” (ازگیل پزان) با حمایت شورای اسلامی شهر وشهرداری، توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل وبا همکاری هیئت کوهنوردی، صعودهای ورزشی شهرستان خبر داد.
به گزارش حرف، محمد محمدی در نخستین نشست هماهنگی برای برگزاری این جشنواره که با حضور لیتکوهی عضو شورا، رییس واعضای هیات کوهنوری شهرستان در محل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل برگزار شد، با قدردانی از جمشیدپناه رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی وورزشی شهرداری برای تشکیل این نشست و اهتمام برای برگزاری جشنواره گفت: آئین کندس دشو از آئینی های بومی ومحلی دارای ریشه واصالت در شهرستان آمل هست که باید احیا و برند سازی شود.
وی اضافه کرد: توجه و رویکرد اصلی شورای شهر ومجموعه شهرداری توجه واحیای آیینی های بومی ورایج در سطح شهرستان آمل هست و تلاش خواهد شد با حمایت وپشتیبانی از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل این جشنواره ودیگر آیین های بومی وجشنواره های جدید با استفاده از ظرفیت های شهرستان برگزار شود.
فرشید لیتکوهی عضو شورای اسلامی شهرآمل هم دراین نشست گفت، با وجود محدویت های مالی، برگزاری برنامه های آیینی وشادی آفرینی برای شهروندان که بیان کننده هویت شهری است، در زمان های تعیین شده، برگزار خواهد شد.
**جشنواره کندس دشو، دو روزه شد
هاشم جمشیدپناه رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی وورزشی شهرداری آمل هم دراین نشست با قدردانی از دکتر محمدی رییس شورا ونگاه ویژه اعضای شورا به برنامه های فرهنگی در سطح شهرگفت: پنجمین جشنواره آیین سنتی ومحلی” کنس دشو” (ازگیل پزان) با حمایت شورای اسلامی شهر وشهرداری روزهای پنجشنبه وجمعه اول ودوم آذرماه در محل دائمی نمایشگاه تخصصی آمل وبه همراه عرضه محصولات وتولیدات وپخت ” کنس دشو” درغالب چندین غرفه عرضه خواهد شد.