4
مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در راستای مقابله با حوادث احتمالی و غیر مترقبه و تهدیدهای ناشی از آنها با آمادگی لازم و به کارگیری تجهیزات مورد نیاز در آبفار مازندران برگزار شد.
به گزارش حرف به نقل از اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران؛ به مناسبت هفته پدافند غیر عامل مانوری به همین منظور برای مقابله با حوادث و مخاطرات احتمالی ناشی از سیل،زلزله و …. در شرکت برگزار شد.
اسدا…. نعمتی مدیر پدافند غیر عامل و مقابله با بحران شرکت در حاشیه این مانور طی گفتگویی اظهار داشت: پدافند غیرعامل یعنی اینکه برای مقابله با حوادث احتمالی و غیر مترقبه و تهدیدهای ناشی از آنها بتوانیم با آمادگی و تجهیزات لازم حوادث و مشکلات ناشی از آنها را مدیریت کنیم به همین منظور و با توجه به شرایط توپوگرافی استان که مستعد سیل،زلزله،خشکسالی و…می باشد، آزمون میزان آمادگی همکاران جهت خروج در شرایط اضطراری ناشی از وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی نظیر زلزله، آتش سوزی و نیز تمرین و ممارست گروه¬های امدادی در راستای کمک به افراد آسیب دیده به منظور کاهش آسیب¬های وارده و به حداقل رساندن تلفات مالی و جانی با آمادگی لازم و تجهیزات کامل در مرکز شرکت برگزار شد.
وی افزود: این مانور با هدف ایجاد آمادگی و افزایش توان عملیات کارکنان جهت مقابله با شرایط اضطراری و خروج سریع از اماکن،فرهنگ سازی و نهادینه کردن موضوع شرایط اضطراری ، ارزیابی همکاری کارکنان با عوامل اجرایی، ارتقاء هماهنگی و تعامل در شرایط اضطراری همچنین ارزیابی و فرهنگ سازی به منظور اهمیت مدت زمان خروج از محل و محیط کار به مکان تعیین شده در مواقع خاص و بررسی نقاط ضعف و قوت برگزار شد تا بتوانیم آمادگی روبرو شدن در شرایط بحرانی واقعی را داشته باشیم.