2246510

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پیش بینی برداشت برنج از دهه سوم تیرماه در مازندران خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین، شهیدی فر ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد شالیزارهای مازندران در مرحله خوشه دهی و خمیری قرار دارد.

وی بیان کرد: ۴ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری استان ارقام فجر، شیرودی و ندا کشت شد و مابقی سطوح زیرکشت ارقام محلی شامل طارم محلی، هاشمی، سنگ طارم و بینام قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: ۵۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزارهای مازندران مکانیزه کشت شد که افزایش ۶ درصدی نسبت به سال قبل داشت.