2
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه توسعه صادرات تنها به بخش خصوصی بر نمی گردد و بر عهده همه مسئولان است؛ گفت: بخش خصوصی با تمام توان برای توسعه صادرات وارد عمل شد.
به گزارش حرف، عبدالله مهاجر افزود: اینکه در بخش هایی از صادرات شاهد رشد قابل توجهی نیستیم و یا اینکه استقبال نشده است؛ ایراد به بخش خصوصی وارد نیست؛ چرا که این بخش پای کار آمده است.
وی با اعلام اینکه باید ظرفیت های لازم در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود؛ یادآور شد: اگر آنچه مدنظر بخش خصوصی است محقق شود؛ مشکلی در صادرات نخواهیم داشت زیرا رفع مشکلات در گرو تعامل دو جانبه است و باید با اعتماد به بخش خصوصی و تحقق برنامه های این بخش برای توسعه اقتصادی و صادرات اقدام کرد.
مهاجر بیان داشت: بخش خصوصی می تواند در حوزه گسترش توسعه اقتصادی و صادرات اثرگذار باشد؛ به شرطی که اعتماد لازم ایجاد و آزادی ها و آنچه مد نظر بخش خصوصی است؛ مهیا شود و اگر براساس ضوابط و برنامه از بخش خصوصی حمایت شود؛ بخش خصوصی اقتصاد را به جایگاه رفیع و بلندی می رساند.
مهاجر افزود: باید همچنان که شعار حمایت از بخش خصوصی داده می شود؛ در عمل هم واقعا از بخش خصوصی و سرمایه گذار حمایت کنیم و همه با هم برای توسعه گام برداریم.