به دعوت دفتر ارتباط مردمی حسین نیازآذری نماینده بابل، جمعی از فعالان فرهنگی واجتماعی از عملیات کاوش آثارباستانی قلعه بن بندپی غربی بابل بازدید کردند.
به گزارش حرف، دراین بازدید دکترحسن فاضلی نشلی ، باستان شناس ومدیر سایت پژوهشی قلعه بن وهمکاران علمی واجرایی ایشان اهداف و روندکاوش را برای حاضرین توضیح دادندکه مورد استقبال قرار گرفت.
دکترفاضلی با تاکیدبراهمیت انجام کاوش های علمی و پژوهشی دراین مناطق گفت : اگر کاوش علمی و تخصصی انجام نگیرد قاچاقچیان، آثارباستانی وتاریخی را غارت می کننداماکشف علمی وتخصصی آثارباستانی موجب تقویت وغنای موزه ها ، انجام مطلعات و تحلیل های علمی ادوارمختلف زیستی و بهره برداری محققان خواهدشد.
باستان شناس برجسته بابلی بااعلام اینکه تاکنون از جیب شخصی هزینه کرده است از مسوولان شهرستان و استان خواست اعتبارات لازم رابرای پیشرفت فعالیت تخصیص دهند.
عضوهیات علمی دانشگاه تهران که سابقه کاوش های باستانی در مناطق مختلف کشور دارد ابراز امیدواری کرد منطقه باستانی قلعه بن که آثار۵۰۰۰ساله زیستی وتاریخی دارد به مرکز علمی، فرهنگی و گردشگری تبدیل شودتا موجب توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه گردد.
دراین بازدیدمراتب سلام و تشکر  واعلام همکاری حسین نیازآذری نماینده بابل به مدیر سایت ابلاغ شد.‌