پرونده فساد اقتصادی شورا و شهرداری ساری هر روز قطورتر می شود. پس از دستگیری گسترده تیم دوره مدیریت عبوری شهردار سابق، پرونده تیم جدید مدیریتی هم باز شده است. بازداشت تیم مدیریتی رجبی، از کارپرداز شهرداری شروع شد و این بار قبل از آنکه دیر شود! رجبی شهردار ساری با همراهی معاون اداری مالی نیز روانه بازداشتگاه شد. این اخبار از سوی هیچ مقام قضایی و امنیتی تایید نشده اما اخباری نیست که بشود به همین راحتی تکذیب کرد.
موضوع چیست؟ شهرداری ساری را چه شده که فساد مالی تبدیل به اژدهای ۷ سر شده و همه را می‌بلعد؟ آیا فرد یا افرادی هستند که منفعت و قدرت خود را به هر چیز دیگری ترجیح می دهند؟
برخی تحلیل‌گران می‌گویند که فساد در این مجموعه سیستمی شده و بسیاری از افراد آلوده هستند اما چون مدیران ارشد تخلفات گسترده‌ای دارند، فرصت رسیدگی به دانه‌ریزها نیست. اما تحلیل دیگری نیز وجود دارد که از وجود فرد یا افرادی حکایت دارد که با داشتن ثروت و قدرت به خواسته‌های خود می‌رسند و مجموعه را آلوده‌تر می‌کنند.
وضعیت پرونده فساد اقتصادی شورا و شهرداری ساری به گونه‌ای شده که تحمل افکار عمومی برای برگزاری دادگاه علنی به حداقل رسیده است. امیدواریم دادگستری مازندران اطلاع‌رسانی مناسبت‌تری در این خصوص انجام دهد.