2118587

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفاشهری مازندران گفت: به منظور سهولت پرداخت قبض آب از سوی مشترکین، شیوه های متعدد پرداخت طراحی و راه اندازی شد.

به گزارش حرف آنلاین، رضا جانباز به تشریح شیوه های پرداخت آب بها پرداخت و افزود: مشترکین با استفاده از سامانه پرداخت تلفنی ۱۵۲۲ می توانند از میزان آب بهای خود اطلاع یابند و نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

وی، با بیان اینکه ارسال کارکردکنتور به صورت رقم کنتور*شماره اشتراک ۸ رقمی به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۶۱۵ نیز یکی از شیوه های پرداخت قبض می باشد، تصریح کرد: مشترکین با این روش می توانند از خدمات ۲۲ گانه استفاده نمایند و یا از آخرین مبلغ بدهی خود مطلع شوند.

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفاشهری مازندران ، با بیان اینکه ارایه خدمات ۲۲ گانه الکترونیکی در پورتال شرکت به آدرس www.abfa-mazandaran.ir تعریف شده است، اظهار داشت: این خدمات شامل خدمات پس از فروش و واگذاری انشعاب آب وفاضلاب و پیگیری درخواستها، در بخش خدمات الکترونیکی مشترکین قابل مشاهده، ثبت و پیگیری است.

جانباز، با اشاره به راه اندازی اپلیکیشن موبایلی ” آسان پرداخت” برای بدهی آب بها گفت: این اپلیکیشن از طریق پورتال شرکت آبفا و یا کافه بازار قابل دریافت است.

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفاشهری مازندران ، از استقرار میز خدمت الکترونیکی در امور ساری خبر داد و افزود: این طرح با هدف تسریع در درخواستهای مشترکین، صرفه جویی دروقت و عدم مراجعه حضوری مشترکین و در راستای ارتقای دولت الکترونیکی اجرا شد.

جانباز خاطرنشان کرد: مشترکین محترم می توانند از طریق پورتال شرکت، شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را از نحوه ارایه خدمت آب وفاضلاب شهری یا عملکرد دفاتر پیشخوان دولت به کارشناسان شرکت اطلاع دهند تا نسبت به بررسی آن اقدام شود