اسحق پاک نیا / حوادث غیرمترقبه، خسارت به مردم و حمایت های دولت به داستان جالبی تبدیل شده است. در دولت معمولا ستادها و مدیریت هایی در حوزه حوادث غیرمترقبه ها و بحران وجود دارد که وظیفه دارند تا قبل، حین و بعد از بحران کارهایی انجام دهند و بودجه هایی نیز برای آنها پیش بینی می شود. فعالیت این ستادها و مدیریت ها در قبل از بحران آنچنان برای مردم ملموس نیست ولی وقتی حادثه وارد می شود، مردم سروکارشان به این نهاد می افتد و یادشان می آید که بحران هم مدیریت دارد!

طرف حساب مردم در مدیریت بحران، دولت است و دولت هم برای جبران و پرداخت خسارت مردم بنیاد مسکن را معرفی می کند. بنیاد مسکن نظیر طوفان اخیر، از مردم شروع به ثبت نام و پرونده سازی می نماید تا میزان پرداختی خسارت از سوی دولت مشخص شود. در طوفان اخیر استانداری خسارت طوفان را ۱۴۰ میلیارد تومان برآورد کرد ولی هیات دولت حدود ۹۸ میلیارد تومان مصوبه داد. از این میزان ۷۲ میلیارد تومان بصورت تسهیلات ارزان قیمت و مابقی بنا شده که بصورت بلاعوض به مردم پرداخت شود. تا اینجای کار استانداری ۴۲ میلیارد تومان کسری دارد! شنیده ها حکایت از این دارد که مردم منتظر کمک بلاعوض نباشند چون استانداری این مبلغ را برای خرید ایرانیت های رایگان که میان مردم توزیع نموده، پیش خور کرده است. درصورتی که براساس مصوبه دولت، از بودجه بلاعوض ۳۰ میلیارد ریال برای لوازم خانگی و معیشتی  و ۱۵۰ میلیارد ریال برای تاسیسات زیربنایی باید به طوفان زدگان پرداخت شود.

می ماند ۷۲۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت؛ دولت چون پولی در بساط نداشت، تسهیلات مورد نظر را بر عهده بانک ها گذاشته و در حال حاضر تا اطلاع ثانوی از وام خبری نیست چن بانک ها تقریبا خودمختار عمل می کنند. طوفان زدگان هم چون در بنیاد مسکن تشکیل پرونده داده اند، مراجعه به این نهاد را به یکی از امورات روزمره زندگی خود تبدیل نموده اند ولی فعلا خبری نیست. سابقه نشان می دهد اگر هم یک روزی خبری شود، ۷۲۰ میلیارد ریال وام تا به استان برسد آب می رود و دست همه را نمی گیرد. در نهایت مردم صبور می مانند و پرونده های خاک خورده در بنیاد مسکن تا طوفان بعدی ! دوباره خسارت و غصه و تلاش مردم برای بازسازی و بازدید مقامات و مصوبه دولت؛ که ایکاش در زمان مناسب اجرا می شد تا مرهمی باشد برای التیام دردها.

در خصوص بازدید مقامات نکته ای فراموش شد؛ دیگر مدل بازدیدها هم تغییر یافته، نمونه آن بازدید آقای نجار معاون وزیر کشور در طوفان اخیر است. ایشان در بازدید خود در یکی از شهرستان ها، ضمن هم دردی خشک و خالی با طوفان زدگان از فرصت ایجاد شده استفاده نموده به دیدار مادر یکی از دوستان قدیمی هم شتافت. در بازدید از یک گلخانه تخریب شده نیز یک گل کمیاب پیدا کرد و عکاسی هم کرد.