همانطور که در بیانیه گام دوم انقلاب، به داشتن یک اقتصاد قوی بعنوان نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری کشور اشاره شده است و با عنایت به  مشکلات معیشتی این روزهای مردم که رهبری انقلاب هم از آن بعنوان یکی از غصه های خود نام بردند بیش از پیش لزوم راهبری صحیح وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی احساس می شود.

در حالیکه زمان زیادی تا انتخابات ریاست جمهوری نمانده است راهبرد اصلی دولت آینده، توجه به اقتصاد و معیشت مردم و همچنین امید جامعه ورود یک چهره توانمند برای حل معضلات اقتصادی کشور و به حرکت درآوردن موتور محرکه عمران، آبادانی ، اشتغال و قراردادن لکوموتیو اقتصاد بر ریل های اصلی خود می باشد.

حضور افراد جوان ، با انگیزه، میدان دیده و آشنا به مبانی علم اقتصاد برای فرماندهی این میدان ضروری است.

دولت جوان حزب الهی فرماندهی می خواهد که نه تنها اقتصاد مقاومتی را راهبری نماید بلکه به ادبیات مقابله با تحریم، استفاده از ظرفیت های بومی و داخلی، اجرای طرح های بزرگ تحول اقتصادی و استفاده از نظرات کارشناسان دلسوز آشنا بوده و تجربه این امور را داشته باشد.

مطالبه مردم و دلسوزان و دغدغه مندان نظام  حضور چنین افرادی است که خود را در معرض انتخاب  مردم قرار دهند و این امر در شرایط کنونی یک نیاز جدی است.

انتخابات ریاست جمهوری محل آزمون و خطا نیست،مرد میدان و آدم با تجربه میخواهد.

 ضمن احترام به همه عقاید و اشخاصی که در این برهه احساس تکلیف کرده و با شعارهای گوناگون اعلام حضور و آمادگی می‌نمایند، باید به این نکته توجه داشت که طرحهای بزرگ معطل مانده اقتصادی مانند به سرانجام رساندن طرح تحول اقتصادی،تعیین تکلیف واگذاری ها براساس اصل ۴۴ ،برنامه ریزی برای اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور،هدایت سرمایه گزاری ها به سمت تکمیل طرحها و پروژه های محرک رشد و توسعه،تقویت ارزش پول ملی و مهار تورم و رشد نقدینگی و.. را باید به اهل آن سپرد .

توجه به اقتصاد،حضور مردم در همه زمینه ها و عرصه ها و توجه به آن  و دکترین امنیت همه جانبه چه در حوزه سخت افزاری و چه امنیت نرم سه ضلع مثلثی است که باید دید در فرصت باقیمانده در شعار و برنامه های انتخاباتی کدام کاندیداها و با چه پشتوانه  علمی و عملی نمایان خواهد شد؟

تحولات روزهای آینده مسیر انتخاب مردم و حضور افراد دارای برنامه برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه و تفکیک آن از افراد سیاست زده را مشخص خواهد کرد.

سیاست کلان نظام از فیلترهای خاص خود تعیین و ابلاغ میشود پس آنچه اهمیت دارد انتخاب مدیرعالی اجرایی کشور به منظور  هماهنگی نهادهاودستگاهها برای حرکت درست لوکوموتیو اجرایی کشور بر روی ریل خود،تخصیص اعتبارات و برنامه ریزی مناسب برای رشد و توسعه همه جانبه کشور است و کیست که نداند مطالبه اصلی اینروزهای مردم در عرصه داخلی چیست؟

اینکه برخی جریان‌ها و طیف های سیاسی و افراد با طرح شعارهای فرعی با قصد موج سواری بر افکار عمومی اسب خود را جهت رسیدن به این کرسی زین نموده اند مانع از حضور افراد شایسته و دست کشیدن مردم از مطالبات اصلی خود نخواهد شد .

امید نیک نژاد

کارشناس ارشد رسانه