6

در شش ماهه نخست سالجاری بالغ بر ۶ میلیارد و ۱۱۹ میلیون و ۱۰۹ هزار کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهیدسلیمی نکا تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳٫۵ درصد افزایش را نشان  میدهد.

به گزارش حرف آنلاین، از این میزان تولید ۵ میلیارد و ۸۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تحویل شد.  در این شش ماه ۸۳٫۴ درصد انرژی تولیدی در واحدهای بخاری و حدود ۱۶٫۶ درصد در واحدهای سیکل ترکیبی بدست آمد. همچنین در این مدت سهم سوخت گاز در تولید انرژی نیز با رشدی ۹ درصدی نسبت به سال گذشته به ۸۹ درصد رسید. لازم به ذکر است در این شش ماه بیش از ۵۴ درصد انرژی تعهدی سالجاری نیروگاه، طبق قرارداد محقق شد.